पाठमा

サ イ ト マ ッ プ

サ イ ト マ ッ プ

ओटा वार्ड सांस्कृतिक पदोन्नति संघ

प्रदर्शन जानकारी

प्रायोजित व्यापार

वितरण व्यवसाय

भर्ती जानकारी

व्याख्यान / कार्यशाला

सुविधा सूची

Daejeon नागरिकको प्लाजा

ओटा वार्ड हल एप्लिको

Daejeon संस्कृति वन

Ryuko मेमोरियल हल

कुमागाई सुनेको मेमोरियल हल

संघको बारेमा

सांस्कृतिक सुविधाहरूमा संक्रामक रोगहरू विरुद्ध उपायहरू

सार्वजनिक सम्बन्ध / सूचना कागज

ओटा वार्ड सांस्कृतिक कला सूचना पत्र "एआरटी माहुरी HIVE"

ओटा वार्ड क्षेत्र को जानकारी परिचय

サ イ ト マ ッ プ

गोपनीयता नीति

वेब पहुँच नीति